The biggest biographies collection, in English

Biographies that begin by the letter: Y Approximately 80 results

Yaga Ben Ali Ben Aby Manzur Abu-Mansur (855-?)
Yaacov Agam (1928-VVVV)
Yuri Algaroff (1918-1995)
Yves Allégret (1907-1987)
Yehuda Amijai (1924-2000)
Yaroslawitch Andreiev (¿-1264)
Yurevitch Andreiev (1110-1174)
Yuri Andropov (1915-1984)
Yasir o Yasser Arafat (1929-2004)
Yamila Azize Vargas (1953-VVVV)
Yevgueni Abrámovich Baratynsky (1800-1844)
Yolanda Barcina (1960-VVVV)
Yolanda Bedregal de Cónitzer (1916-1999)
Yitzhak Ben Zvi (1884-1963)
Yogi Berra (1925-VVVV)
Yves Boisset (1939-VVVV)
Yves Bonnefoy (1923-VVVV)
Yury Borzakovski (1981-VVVV)
Yul Brynner (1920-1985)
Yvonne de Carlo (1922-2007)
Yolanda Castaño Pereira (1977-VVVV)
Yussef Chahine (1926-2008)
Yves Chauvin (1930-VVVV)
Yvette Chauviré (1917-VVVV)
Yevgueni Nikoláyevich Chírikov (1864-1932)
Yves Congar (1904-1995)
Yolanda Corsen (1918-1969)
Yuli "Arzhak" Daniel (1925-1988)
Yákov Fiódorovich Dolgoruki (1659-1720)
Yekaterina Dolgoruki (1848-1922)
Yuri Dolgoruki (¿-1682)
Yevgueni Alexándrovich Evtushenko (1933-VVVV)
Yasuo Fukuda (1936-VVVV)
Yuri Gagarin (1934-1968)
Yolanda García Serrano (1958-VVVV)
Yvan Goll (1891-1949)
Yuri Nikolaievich Grigorovich (1927-VVVV)
Yilmaz Güney (1937-1984)
Yoshua Ha-Lorqui (ca.1350-ca. 1419)
Yolanda Ingianna Mainieri (s. XX)
Yelena Isinbayeva (1982-VVVV)
Yolanda Izard Anaya (1959-VVVV)
Yousuf Karsh (1908-2002)
Yaak Karsune (1934-VVVV)
Yasar Kemal (1923-VVVV)
Yrjö Kilpinen (1892-1959)
Yves Klein (1928-1962)
Yousif Kuwa Mekki (1945-2001)
Yago Lamela (1977-2014)
Yura Lazowski (1917-1980)